متن پیام خود را بنویسید

پیگیری و دریافت پاسخ

پل های ارتباطی

روزهای کاری

  • شنبه تا چهارشنبه 07:30 الی 14:00
  • پنجشنبه 07:30 الی 12:30
    عصر ها 18:00 الی 20:00

دانشگاه جامع علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد