دفاتر نمایندگی و شعب

خرید اینترنتی مروارید پنبه‌ریز

لطفا شهر خود را انتخاب کنید


دانشگاه جامع علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد