اهداف و ماموریت مرکز نوآوری

اهداف و ماموریت

- ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی و نوآوری
- شناسایی و جذب دانشجویان و اساتید خلاق و نوآور
- آموزش درجهت تجاری سازی و ورود به فعالیت های کسب و کار
- حمایت از گروه ها و هسته های نوآور از طریق فراهم کردن فضا، تسهیلات و ...
- تشویق و ترغیب نوآوران به راه اندازی کسب و کار
- برنامه ریزی مدون از ایده تا اجرا
- جذب مراکز شتابدهنده به منظور تسریع در فرآیند اجرایی شدن ایده ها
- تعامل با سایر تیم های کارآفرینی، دانشگاهی و بنگاه های فناور دانش بنیان
- برگزاری دوره های حضوری و غیرحضوری پرسش و پاسخ با سایر نهادها و سازمان های مرتبط
- برگزاری رویدادها و مسابقات به منظور ایجاد انگیزه، شبکه سازی و معرفی تخصص اعضا
- کمک به ارائه دروس مرتبط با کارآفرینی، مشاوره و راهنمایی پایان نامه های دانشگاهی
دعوت از اساتید مطرح در سطح ملی جهت برگزاری همایش های کارآفرینی

مزایا:
- بهره مندی از خدمات مرکز نوآوری
- ارتباط با سایر تیم های نوآور
- ارتباط و تعامل با مراکز رشد، پارک هی علم و فناوری
- ارتباط با واحدهای تحقیق و توسعه و شناسایی نیازهای صنایع و تامین سرمایه های مادی و معنوی


http://polymeruast.com/blog/post/32001

مرکز آموزش علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد