مدیر آموزش

 

1- مشخصات فردی

 

 

نام: سارا

نام خانوادگی: کرمی

 

 

 

نشانی: بوشهر-دانشگاه علمی کاربردی پلیمر بوشهر

E-mail: karami.sara42@yahoo                                       

2-  سوابق تحصيلی

مقطع

رشته تحصیلی

سال اتمام

دانشگاه

محل تحصیل

لیسانس

حسابداری

 

دانشگاه پیام نور- مرکز بوشهر

بوشهر

فوق لیسانس

حسابداری

 

علوم و تحقیقات واحد تهران

بوشهر

دکتری

حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد بوشهر

بوشهر

3- سابقه تدریس دانشگاهی

ردیف

نام دانشگاه

مدت همکاری

دروس

1

دانشگاه علمی کاربردی پلیمر بوشهر

 تا  کنون 1394

دروس  گروه حسابداری

2

دانشگاه آزاد واحد بوشهر  

1396

دروس گروه حسابداری و مدیریت

4- مقالات

ردیف

نام مقاله

مولفان

مجله چاپ شده

1

بررسی رابطه بین حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری و خوش بینی مدیریتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سارا کرمی

دکتر علیرضا مومنی

دکتر فریبرز کشفی

سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی

2

EVALUATION OF THE CUSTOMERS ATTITUDE TO AMOUNT OF BANK SUCCESS IN ATTRACTING BANK RESOURCES AND ITS EFFECTIVE FACTORS: A CASE STUDY IN MELLAT BANK AND PARSIAN BANK IN BUSHEHR PROVINCE

Gholam Reza Gashtasebi

Sara Karami

Mehdi Dehghannejad

International Journal of Current Life Sciences – Vol. 4, Issue 9, pp. 7080-7087, September, 2014

3

بررسی تاثیر هوش اخلاقی بر سرمایه معنوی در بانک های خصوصی استان بوشهر

دکتر مصطفی قاسمی

سارا کرمی

 

4

بررسی تاثیراخلاق حرفهای بر رابطه  وفاداری مشتریان و عملکرد بانک

دکتر عبدالرضا محسنی

سارا کرمی

 

5

تاثیر هوش اخلاقی بر عملکرد حسابرس با نقش میانجی جو سازمانی

دکتر عبدالرضا محسنی

سارا کرمی

سمیه احمدی اسلاملو

 

6

بررسی استراتژی سازمان و کوته بینی مدیریت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دکتر عبدالرضا محسنی

سارا کرمی

نشریه علمی

پزوهش در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

7

حساسیت جریان نقدی سرمایه گذاری  با توجه به خوش بینی مدیران در شرکت هایی با محدیودیت مالی شدید تردر شرکت های در بورس اوراق بهادار تهران

سارا کرمی

دکتر علیرضا مومنی

دکتر فریبرز کشفی

سومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی با رویکرد بین المللی

12-  سوابق اجرایی

ردیف

سمت

شروع

اتمام

1

حسابدار  آتش نشانی شهرستان بوشهر

1390

 1392

2

مدیر مالی دفتر هواپیمایی

1392

1394

3

حسابدار شرکت حسابرسی جنوب

1393

1393

4

مدیر آموزش دانشگاه علمی کاربردی پلیمر بوشهر و مدیر گروه رشته حسابداری

1394

تا کنون

                                     

 


http://polymeruast.com/blog/post/29001

دانشگاه جامع علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد