رئیس مرکز علمی کاربردی پلیمر بوشهر

 

 

 

 

  1. مشخصات فردی:

نام: حمید                   نام خانوادگی: اسماعیلی              

 

  1. مقاطع تحصیلي:

 

 

          2-1   ديپلم

                    رشته تحصيلي: ریاضی-فیزیک

                    محل تحصيل: دبیرستان آیت ا... طالقانی- بندر گناوه

سال اخذ ديپلم: 1380

 

          2-2   كارشناسي

                    رشته تحصيلي: آمار

                    محل تحصيل: دانشگاه خلیج فارس بوشهر

سال اخذ كارشناسي:  1386

 

          2-3   كارشناسي ارشد

                    رشته تحصيلي: آمار رياضي

                    محل تحصيل: شیراز- دانشگاه شیراز

                    تاريخ اخذ كارشناسي ارشد: 1388

 

2-3   دکتری

 

                    رشته تحصيلي: آمار رياضي

                    محل تحصيل: بوشهر- دانشگاه خلیج فارس

                    تاريخ اخذ دکتری: 1399

 

  1. سوابق علمی:

 

1- Esmaeili, H., Lak, F., Dehghanmonfard, M. E. and Alizadeh, M. (2019). The Alpha-

Beta Skew Generalized t Distribution: Properties and Applications, Pakistan Journal of

Statistics and Operation Research, 15(3), 605-616.

2- Esmaeili, H., Lak, F., Dehghanmonfard, M. E. and Alizadeh, M. (2020). The Alpha-

Beta Skew Logistic Distribution: Properties and Applications, Statistics, Optimization &

Information Computing, 8(1), 304-317.

3- Esmaeili, H., Lak, F., Altun, E. and Alizadeh, M. (2020). The Ristic-Balakrishnan

odd log-logistic family of distributions: Properties and Applications, Statistics, Optimization & Information Computing, 8(1), 17-35.

4. معرفی شدن به عنوان محقق و نخبه علمی نیروهای مسلح از طرف وزارت علوم،تحقیقات و فناوری در سال 1388.

5. چاپ یک مقاله علمی پژوهشی در مجله علوم آماری در جلد 5 شماره 1 صفحه 1-22 با عنوان

p-مقدار معمولی و اصلاح شده ، چگونه بهتر قضاوت کنيم ؟

6. ارائه دو مقاله به صورت سخنرانی در دهمین کنفرانس ملی آمار در دانشگاه تبریز.

p-value خوب یا بد؟

P-value اصلاح شده ، معیاری بهتر از P-value معمولی در فضاي پارامتري محدود شده

7. ارائه یک مقاله به صورت پوستر در دهمین کنفرانس ملی آمار در دانشگاه تبریز.

برآورد احتمال چندجمله ای در جدولهای توافقی به روش موجک

8. چاپ یک مقاله در دهمین کنفرانس ملی آمار در دانشگاه تبریز.

P-value اصلاح شده ، معیاری بهتر از P-value معمولی در فضاي پارامتري محدود شده

9. ارائه یک مقاله به صورت پوستر در هشتمین سمینار احتمال و فرایندهای احتمال در دانشگاه گیلان.

برآورد موجکی تابع رگرسیون تصادفی براساس مفصل

10. ارائه یک مقاله به صورت سخنرانی در دوازدهمین کنفرانس ملی آمار در دانشگاه رازی کرمانشاه.

آمار جنایی، آمار واقعی و واقعیت های آماری.

 


به دنبال مطلبی هستید؟

مرکز آموزش علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد