بازدید علمی دانشجویان رشته عمران از ساختمان در حال احداث مرکز علمی کاربردی پلیمر بوشهر در آبان ماه 97


  • 1397/08/10

مرکز آموزش علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد