رسانه ای برای نمایش وجود ندارد

رسانه دانشگاه پلیمر بوشهر ، رسانه آنلاین ویدیو ها، عکس ها و فایل های چند رسانه ای دانشگاه پلیمر بوشهر


صفحه اصلی

دانشگاه جامع علمي کاربردي پليمر بوشهر در سال ۱۳۹۴، پس از يک سال بررسي و تهيه سند چشم انداز گروه صنعتي پليمر بوشهر، تأسيس شد